Besøk også: Australiareiser · Fijireiser · Private Travel Lab

Reisevilkår for Gruppereiser

Under følger generelle vilkår for Grupperundreiser / Australiareiser AS.Vilkårene gjelder for alle gruppereiser med mindre noe annet er opplyst. På turer med særskilte vilkår vil vi opplyse om dette sammen med den spesifikke turen dette gjelder. Vi gjør oppmerksom på at alle reisende er pliktige til å sette seg inn i reisevilkårene.

Man kan melde seg på våre gruppeturer ved å benytte påmeldingsskjemaet på våre nettsider, ved å sende oss en epost, eller ved å ringe til en av våre konsulenter. Påmeldingen er bindende fra vi bekrefter reisen. Vi anbefaler å melde seg på så tidlig som mulig, da mange turer raskt blir fulltegnet.

Etter at reisen er bestilt, sender vi deg bekreftelse og faktura på depositum. Depositumet forfaller til betaling innen 7 dager. Størrelsen på depositumet kan variere, avhengig av hva slags krav underleverandørene har til forhåndsbetaling. Depositumet refunderes ikke dersom kunden avbestiller sin reise etter at depositum er innbetalt.

Sluttfaktura blir sendt deg 12 uker før avreise. Ved bestilling av reise mindre enn 12 uker før avreise forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart etter utsendelse av betalingsinformasjon og ordrebekreftelse. Overholdes ikke fristen for betaling av restbeløpet bortfaller avtalen og kunden mister sitt depositum. Noen ganger må vi utstede flybillettene på gruppereisene tidligere enn planlagt. I disse tilfellene vil vi sende ut faktura med delbetaling for å dekke kostnadene på flybillettene. Det hender også at vi ønsker å sikre valuta for å unngå at reisen skal øke i pris. Dette kan føre til at vi må sende ut faktura med delbetaling for å dekke kostnadene i forbindelse med valutasikringen.

Så snart man mottar bekreftelsen på bestillingen, er det viktig at man kontroller at alle navn som fremgår av reiseplanen stemmer overens med passet. Dette er svært viktig i forhold til flybilletter, andre reisedokumenter og eventuelle visum. Ta kontakt umiddelbart med din reisekonsulent ved eventuelle uoverensstemmelser. Vennligst bemerk at det i mange tilfeller ikke er mulig å endre navn på flybilletter. Australiareiser er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Alle reisende må ha reiseforsikring, og vi anbefaler også på det sterkeste å ha en avbestillingsforsikring inkludert.

De reisende er selv ansvarlige for å ha pass og visum i orden på reisen. Passet må minimum være gyldig i 6 måneder etter utreise fra det aktuelle landet. Vi informerer om visumkrav på nettsiden og i reiseprogrammet, og forholder oss til visumkravene for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass er du selv ansvarlig for å sjekke de aktuelle visumreglene for ditt statsborgerskap på de destinasjonene som skal besøkes. Hvis reisen går via USA må man alltid registrere seg i Visa Waiver-programmet hos US Customs and Border Protection i god tid før avreise. Dette gjøres på denne nettsiden: esta.cbp.dhs.gov/esta/. Registreringen er gyldig i to år, og man kan reise frem og tilbake så mye man vil. For øyeblikket må man betale en avgift på USD 14 for denne reisetillatelsen.

Viktig informasjon ved reise til Australia: For at ditt ETA visum skal være gyldig for innreise i Australia kreves det at du har god helse og ikke har anmerkinger i strafferegisteret. Om du enten har eller har hatt tuberkolose, eller om du tidligere har vært straffet for lovbrudd, vennligst ta kontakt med din reisekonsulent.

Fra 1. oktober 2019 må alle norske statsborgere som skal reise til eller via New Zealand, registrere seg elektronisk på forhånd. Reisetillatelsen kalles NZeTA, og ordnes via denne linken: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
Visumet koster NZD 12. I tillegg til visumavgiften må man også betale en turistavgift (IVL) på NZD 35. Om man bare er i transitt trenger man ikke å betale IVL.

Dersom det er mulig å foreta navneendring eller annen endring, blir det beregnet et gebyr på kr. 2000 per person per endring i tillegg til gebyrer som tilkommer fra leverandørene. Vær oppmerksom på at enkelte leverandører, spesielt flyselskap, ikke alltid tillater navneendringer.

Følgende gebyrer gjelder ved avbestilling:

  • Før sluttfaktura er innbetalt: Tap av depositumsbeløp.
  • Etter at sluttfaktura er innbetalt: Ingen refusjon.
  • Hvis man ikke møter opp på avreisedagen, eller ikke har nødvendige papirer i orden: Ingen refusjon.

Hvis særskilte avbestillingsvilkår gjelder for din reise, vil du få informasjon om dette ved bestilling. Det anbefales at de reisende har avbestillingsforsikring som dekker utgifter ved egen sykdom, akutt sykdom eller død i nærmeste familie.

Det tas forbehold om prisendringer grunnet forhold som vi ikke har innflytelse over, som for eksempel endring i valutakurser, olje- og brennstoffpriser, skatter og avgifter. Ved økninger som følge av eventuelle endringer vil dette bli fakturert uten varsel senest 20 dager før avreisedato. Dette gjelder også selv om sluttfaktura er sendt og betalt tidligere. Ved en eventuell etterfakturering utregnes differansen mellom valutakurs ved ordreinngåelse og valutakurs på tidspunktet for etterfakturering. Dette gjelder kun de elementene der vi betaler eksterne leverandører i utenlandsk valuta. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent kan kunden heve avtalen. Ved reduksjoner i valuta, oljepriser, skatter og avgifter eller lignende vil dette på den andre siden gi en tilsvarende reduksjon i prisen.

Flytider og -selskap og andre elementer i reiseplanen kan bli endret som følge av forhold som vi ikke har innflytelse over. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Øvrige forhold som vi ikke har kontroll over, som vær, uroligheter, stengte veier, skogbrann, seilingsforhold, streik, virusutbrudd, pandemi etc. kan føre til endringer i reiseprogrammet. Vi vil da endre reiseprogrammet så godt som mulig uten at erstatningsansvar oppstår.

Minimumsantall for betalende deltagere vil bli oppgitt for hver av våre gruppeturer på våre websider. Ved færre deltagere enn minimumsantallet vil Grupperundreiser / Australiareiser AS kunne avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. De reisende skal i så fall bli informert om dette senest 40 dager før avreise. Øker prisen med mer enn ti prosent, vil deltagerne kunne melde seg av turen og få tilbakebetalt hele det innbetalt beløpet.

Den reisende har plikt til, uten ugrunnet opphold, å informere om enhver mangel som konstateres under gjennomføringen av gruppereisen. Hvis du er misfornøyd med noe på reisen, skal klage rettes til reiselederen, slik at mangelen kan utbedres eller problemet løses. Dersom problemet/mangelen ikke blir løst må dette påpekes skriftlig og man må få underskrift på dette av leverandøren, slik at Grupperundreiser/Australiareiser kan ta opp problemet med leverandøren i etterkant. Hvis du venter til du har kommet hjem kan vi ikke påvirke eller gjøre noe med de feil eller mangler som har oppstått. Hvis problemet ikke kan løses på reisemålet, kan du sende oss en skriftlig klage etter hjemkomst, til følgende postadresse: Australiareiser AS, Tollbugata 27, 0157 Oslo. Vi gjør oppmerksom på at vi har skriftlig klagebehandling. Hvis du ikke er fornøyd med måten vi løser klagen på, kan du sende saken videre til Pakkereisenemda.

Turens deltakere skal rette seg etter de ordenbestemmelser og anvisninger som er gitt av arrangøren, reiseledere, transportører og andre som har ansvar i forbindelse med gjennomføringen av gruppereisen. Deltakeren må selv være i stand til å transportere sin egen bagasje og å kunne reise uten assistanse. Ved spesielle behov er det viktig å opplyse om dette ved bestilling.

 Vær oppmerksom på at lokale guider vil kommunisere på engelsk, og vi anbefaler at man har en grunnleggende forståelse i engelsk for å få best mulig utbytte av reisen. Ved eventuelle allergier eller matintoleranse må man informere om dette til oss ved bestilling. Vi vil sammen med våre leverandører gjøre vårt beste for at maten blir tilpasset, men vær oppmerksom på at alle ønsker ikke alltid kan etterkommes.

Med mindre annet er oppgitt, vil samtlige guidede turer og omvisninger på destinasjonene foregå på engelsk.

Reisen er generelt ikke egnet for personer med funksjonsnedsettelse, men på forespørsel vil vi gjøre vårt ytterste for å tilpasse reisen.

Deltakeren må selv være i stand til å transportere sin egen bagasje og å kunne reise uten assistanse. Ved spesielle behov er det viktig å opplyse om dette ved bestilling.

For informasjon om vaksinasjoner, kontakt din fastlege eller se UDs reiseinformasjon for aktuell informasjon. Vi anbefaler å sjekke dette i god tid, da noen vaksiner må tas et visst antall uker før avreise for å være effektiv.

Australiareiser sine reisevilkår bygger på Lov om pakkereiser og for reiser som faller innenfor definisjonen i Lov om pakkereiser. Grupperundreiser / Australiareiser AS opptrer som formidler mellom kunden, flyselskap, hoteller og turarrangører. Grupperundreiser / Australiareiser AS kan derfor ikke holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger, utgifter ved uhell, skader eller tyveri.

Grupperundreiser / Australiareiser AS er medlem av Reisegarantifondet.

.