Våre reiseledere

Hans Magnus Lie

Reiseleder Hans Magnus Lie

Hans Magnus Lie har 40 års bakgrunn fra Forsvaret/Luftforsvaret. Hans tjenesteerfaring er som jagerflyger og operativ ledelse. Han har tjenestegjort ved alle våre flystasjoner hvor jagerfly har vært stasjonert.

Han har over 5000 timer i jagerfly og har fløyet blant annet F 86 Sabre, F 5 Fridomsfighter, F 104 Starfighter og F 16. Han ledet luftoperasjonssenteret i Nord Norge i flere år, og pensjonerte seg i 2003 med graden Oberst.

I sin tjeneste har Lie bodd flere år i Canada og USA. Dette har gitt Lie og familie mulighet til å reise mye på det Nord Amerikanske kontinent. Han har også reiseerfaring innen Europa til Beijing, Kroatia og Australia. Han har god kulturforståelse fra de steder han har bodd og oppholdt seg.

Lie har flere styreverv hvor fokus er på service til den eldre generasjon. Han jobber også deltid som Luftforsvaret sin flystevnekoordinator.

Hans er født i 1944 og hans interesse omfatter familie, barn, barnebarn, noe musikk (gladjazz), ski, motorsykkel, årlig deltakelse i Nijmegenmarsjen og naturopplevelser. Hans er gift og bor i leilighet på Rygge. Han har hatt hytte på Røros i 37 år, men har nettopp solgt da det etter hvert er blitt for langt unna.

Vil du være med våre reiseledere på tur?

Se vårt utvalg av gruppereiser over hele verden.

Bli oppdatert når vi lanserer nye gruppereiser.

Nyhetsbrevet sendes ut ca. hver 14. dag, i samarbeid med Australiareiser og Fijireiser.